SNI SSL

Last update on January 31, 2019

Server Name Indication (SNI) 

Là một phần mở rộng của giao thức mạng máy tính TLS( Transport Layer Security – giao thức nhằm mục đích bảo mật sự vận chuyển trên internet) . Nó cho phép một máy chủ có thể sử dụng nhiều chứng chỉ SSL cho nhiều tên miền trên cùng một địa chỉ IP mạng WAN. Nó giống như việc sử dụng https cho nhiều tên miền cùng sử dụng chung một địa chỉ IP để tiết kiệm. Tuy nhiên một số trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động đời cũ thường không hỗ trợ truy cập các website sử dụng chứng chỉ SSL với tính năng SNI.

Lưu ý: SNI chỉ hoạt động khi cả Client và Server đều hỗ trợ. Đây là một trong những nhược điểm không quá đáng kể vì ngày nay người dùng thường sử dụng các trình duyệt web hiện đại và được cập nhập liên tục.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Extended Knowledge

. SAN SSL

. SNI SSL

. Nhà cung cấp SSL

. SSL Let's Encript