SAN SSL

Last update on March 19, 2019

SAN viết tắt của (Subject Alternative Name)

Là mua thêm tên miền để tích hợp vào chứng chỉ SSL có sẵn. Ví dụ khi mua Geotrust TrueBusinessID UC/SAN mặc định đã có sẵn 4 SAN . Trong trường hợp này ngoài tên miền chính còn được add thêm 4 tên miền nữa và tổng cộng là bạn được sử dụng 5 tên miền( FQDN) trong một chứng chỉ duy nhất. 

Ví dụ khác: khi đăng ký thêm 6 SAN vào Geotrust UC/SAN thì lúc này ta có ((6 SAN+4SAN có sẵn)+1 Domain
chính) = 11 Domain.

SAN SSL thường được ứng dụng trong hệ thống CDN với tính năng Shared SSL. Khi người dùng muốn sử dụng 1 SSL cho nhiều domain khác nhau, có thể mua thêm SAN SSL để cài đặt.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Extended Knowledge

. SAN SSL

. SNI SSL

. Nhà cung cấp SSL

. SSL Let's Encript

Up Next

SNI SSL