Tổng quan về Server

Tổng quan về Server

Last update on June 10, 2019

Khái niệm về server

Server – hay còn gọi là máy chủ - là 1 máy tính có cấu hình đặc biệt hơn so với các máy PC, laptop thông thường. Server có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên máy đó người ta cài đặt các phần mềm để cung cấp các dịch vụ và tài nguyên.

Tính năng của Server?

Dùng để chạy các dịch vụ, phần mềm đặc trưng phục vụ cho từng nhu cầu sử dụng khác nhau của từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp như: Xây dựng hệ thống Hosting/ VPS riêng, lưu trữ dữ liệu quan trọng, mail server, website lớn, những tác vụ cần nhiều tài nguyên như: File server, print server, game server, application server…)

VD: Chạy 1 hoặc nhiều trang web, chạy phần mềm riêng của công ty, làm nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu, chạy ảo
hóa,…

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

Q: Dùng để chạy các dịch vụ, phần mềm đặc trưng phục vụ cho từng nhu cầu sử dụng khác nhau của từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp như: Xây dựng hệ thống Hosting/ VPS riêng, lưu trữ dữ liệu quan trọng, mail server, website lớn, những tác vụ cần nhiều tài nguyên như: File server, print server, game server, application server…)

You must login before send a question! Login Now

Extended Knowledge