Tổng quan về Server

Last update on August 06, 2019

Danh mục từ viết tắt

RAM
Linh kiện quyết định khả năng xử lý của máy chủ tại một thời điểm chạy được đồng thời bao nhiêu chương trình cũng như lượng dữ liệu có thể được xử lý ngay tức thời.
CPU
Central Processing Unit: Bộ xử lí trung tâm của máy chủ
Hosting/ VPS
Dịch vụ cung cấp tài nguyên để chạy dịch vụ dịch vụ lưu trữ dữ liệu và chia sẻ liệu trực tuyến, là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file (FTP), Mail… ,bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó. 
Mail ServerMáy chủ thư điện tử riêng, dùng để gửi và nhận thư điện tử, thường được dùng để xây dựng hệ thống Email riêng cho các doanh nghiệp
File ServerMáy chủ dùng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu
Game ServerMáy chủ cung cấp các dịch vụ Game online trên Internet

Khái niệm về server

Server (Máy chủ) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc Internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên (RAM, CPU...)

Tính năng của Server?

Dùng để chạy các dịch vụ, phần mềm đặc trưng phục vụ cho từng nhu cầu sử dụng khác nhau của từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp như: Xây dựng hệ thống Hosting/ VPS riêng, lưu trữ dữ liệu quan trọng, mail server, website lớn, những tác vụ cần nhiều tài nguyên như: File server, print server, game server, application server…)

VD: Chạy 1 hoặc nhiều trang web, chạy phần mềm riêng của công ty, làm nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu, chạy ảo
hóa,…

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Extended Knowledge