Cloud Storage

Last update on January 24, 2019

Cloud Storage (Lưu trữ đám mây) là gì?

Cloud storage hay lưu trữ đám mây là hình thức sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, cho phép người dùng có thể lưu giữ, quản lý, chia sẻ và back up dữ liệu từ xa. Dịch vụ này cho phép người dùng có thể truy cập vào tập tin khi có internet. Khi sử dụng dịch vụ này dữ liệu của bạn được lưu trữ ở server của nhà cung cấp dịch vụ và bạn được cấp quyền để truy cập vào có thể thông qua ứng dụng nào đó. 

Public Cloud là gì?

Loại hình này cung cấp tài nguyên như máy chủ hoặc storage cho bạn sử dụng thông qua internet. Với Public Cloud thì toàn bộ tài nguyên bao gồm phần cứng, phần mềm, ứng dụng,… đều do nhà cung cấp dịch vụ này quản lý hay nói cách khác là tài nguyên dùng chung. 

Private Cloud là gì?

Đây là loại hình dành cho doanh nghiệp và các công ty vừa và lớn. Vì đây là mô hình triển khai riêng biệt, phần cứng mà doanh nghiệp thuê sẽ được đặt tại công ty của họ hoặc đặt tại nhà cung cấp mà họ mua (thuê) mà không phụ thuộc bất cứ phần cứng nào đang chạy dịch vụ khác của bên nhà cung cấp. Với cơ chế đồng bộ hai chiều, thích hợp với ứng dụng lớn như database hoăc ERP.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Extended Knowledge