Băng Thông

Last update on January 24, 2019

Băng thông tên quốc tế là bandwidth. Thuật ngữ này dùng để chỉ lưu lượng của tín hiệu điện được truyền qua thiết bị truyền dẫn trong một giây là bao nhiêu

Trong lĩnh vực lưu trữ website, thuật ngữ "băng thông" thường được sử dụng để mô tả số lượng dữ liệu tối đa, mà bạn được phép trao đổi (bao gồm upload và download) qua lại giữa website (hoặc Server) và người sử dụng trong một đơn vị thời gian (thường là giây). Tóm lại, băng thông là thông số chỉ lượng thông tin tối đa mà website của bạn được lưu chuyển qua lại mỗi giây.

Khái niệm Bandwidth (the width of a band of electromagnetic frequencies) (dịch nôm na là độ rộng của một dải tần số điện từ), đại diện cho tốc độ truyền dữ liệu của một đường truyền, hay chuyên môn một chút, là độ rộng (width) của một dải tần số mà các tín hiệu điện tử chiếm giữ trên một phương tiện truyền dẫn.

Nói chung, bandwidth đồng nghĩa với số lượng dữ liệu được truyền trên một đơn vị thời gian.

Quay trở lại băng thông của website, chúng ta sẽ hiểu rằng nếu băng thông lớn thì cùng một lúc có nhiều người có thể truy cập vào web site của bạn được. Nếu băng thông hẹp (băng thông nhỏ) thì web site của bạn trở thành đường làng, người truy cập sẽ phải nhường nhau để truy cập.

Ví dụ: Khi bạn upload hoặc download 1file, tốc độ tối đa là 3Mbps, thì tối đa bạn có thể tải file với tốc độ trên, chưa kể đến việc bạn phải chia sẽ băng thông này với những người khác cùng truy cập vào website như bạn, đây gọi là băng thông truyền tải hay bandwidth transfer.

Còn ví dụ trên gói hosting mà bạn sử dụng quy định 1 tháng được sử dụng tối đa 5Gb, thì đây là băng thông mà bạn hay user truy cập website của bạn được phép sử dụng để upload và download file trong tháng, còn gọi là bandwith usage.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Extended Knowledge

Up Next

Cloud Storage