Tổng Quan về Colocation

Last update on August 21, 2019

Danh mục từ viết tắt

IDCInternet Data Center được hiểu đơn giản là khu vực chuyên biệt chứa server hay phòng máy tính.

Khái niệm

Colocation là dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ tại IDC (Internet Data Center) cho doanh nghiệp. Thay vì doanh nghiệp tự xây dựng một chỗ đặt server riêng với chi phí cao nhưng không đảm bảo hiêu quả, dịch vụ cho thuê chỗ đặt sẽ giúp họ có thêm lựa chọn phù hợp hơn.

Chỗ đặt máy chủ (colocation) cung cấp không gian đặt máy chủ, các thiết bị mạng… đảm bảo máy chủ hoạt động ổn định, an toàn và bảo mật. Mỗi máy chủ vật lý sẽ được cấp đường điện có UPS, đường mạng cùng IP tĩnh để cung cấp các dịch vụ trên đó như: website, email hay tổng đài voip ra bên ngoài.

Tính năng

Server cần được bảo quản ở nơi có môi trường phù hợp để đảm bảo hoạt động bình thường và lâu bền. Vì vậy sau khi mua Server, Doanh nghiệp cần phải đầu tư một nơi để bảo quản server nơi đó, thay vì phải tốn nhiều chi phí đầu tư thì nhiều nhà cung cấp đã xây dựng những IDC để cho thuê chỗ đặt server.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Extended Knowledge