Dịch vụ Colocation tại VNETWORK

Last update on June 11, 2019

Đối tác Colocation của VNETWORK cung cấp cho khách hàng chỗ đặt tại các Datacenter đạt tiêu chuẩn tier III, được xếp hạng - ANSI/ TIA-942

Hệ thống tiêu chuẩn này được phân loại bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (ANSI), bao gồm các cấp từ thấp đến cao I, II, III, IV.

Thông số kỹ thuật Colocation:

Cổng mạng là 1Gbps
Đây là Network share, tức là sử dụng chung cho 1 tập khách hàng, tại VNETWORK giới hạn tối đa 1 khách hàng được sử dụng băng thông là 100 Mbps để đảm bảo lợi ích giữa các khách hàng, khách hàng muốn mở rộng băng thông có thể liên hệ mua thêm.

Cổng mạng trong nước (upload/download)
100Mbps
Cổng mạng quốc tế (upload/download)
5Mbps
Lưu Lượng
Dữ liệu truyền

Rack Unit

Số U (1U hay 2U – U là đơn vị dùng để đo chiều cao máy chủ 1U = 1.75 inch)

IP
Số IP tĩnh được cấp
Nguồn máy chủ 

Thông thường là 400W


Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Extended Knowledge