Local Attack là gì?

Last update on January 29, 2019

Local Attack là một phương pháp rất phổ biến dùng để tấn công 1 website nào đó trên Server từ đó thâm nhập vào các tài khoản hosting cùng trên Server đó. Công cụ của việc tấn công này là dùng các đoạn mã khai thác được viết bằng 1 số ngôn ngữ lập trình như: PHP, ASP.Net, Python…

Các đoạn mã đó được gọi là Shell. Khi một hosting trên server bị upload lên đoạn file shell này, người tấn công có thể dùng các câu lệnh khai thác để thâm nhập qua các tài khoản hosting cùng server để đọc các thông tin nhạy cảm như: Email, thông tin Database (username, password..) một cách dễ dàng. Từ đó người tấn công có thể làm mọi điều họ muốn.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Extended Knowledge

. Local Attack là gì?

. Giao thức FTP/ SFTP