Tổng quan về SECUMAIL

Last update on June 02, 2019

Khái niệm

SECUMAIL (viết tắt của security email)

Là 1 dịch vụ email đầu tiên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence). Với nhiều tính năng tiên tiến, hiện đại SECUMAIL giúp người dùng phòng tránh, ngăn ngừa, phát hiện bị tấn công qua email.

Đọc thêm:  Email doanh nghiệp là gì?

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now