Đặc điểm của SECUMAIL

Last update on June 02, 2019

AI có thể mở và kiểm tra email trong khu vực ảo trước khi gửi e-mail cho người dùng. Nếu phát hiện một chương trình kém an toàn tồn tại thì AI sẽ gửi thư dưới dạng đã được mã hoá của hệ thống mail tới người dùng (Người dùng chỉ xem được email chứ không mở tệp được). Ngoài ra, dựa trên dữ liệu thu được từ các email đã giao dịch, gửi và nhận, AI sẽ hỗ trợ bạn như một thiết bị bảo mật bằng cách ghi nhớ các đường dẫn URL, attach file, sender path…   từ đó phát hiện các email giả mạo và cảnh báo người dùng tránh các thiệt hại không đáng có. Vùng ảo này sẽ không bị nhiễm virus, vì trong mỗi lần kiểm tra mail, một vùng ảo mới sẽ được tạo ra và sau đó bị xoá đi ngay khi hoàn tất quá trình kiểm tra.
Dưới đây là quy trình xãy ra trước khi email  được gửi đến user. Email sẽ được thông qua bộ lọc của AI (vùng ảo) để kiểm tra độ an toàn theo các tiêu chí sau:

  • Check tiêu đề, nội dung, chữ ký có chứa từ ngữ nghi ngờ là spam không
  • Nội dung email có chứa link bẩn, link spam không
  • Tệp đính kèm có chứa virus, ransomware, … hay không.
  • Nếu nghi ngờ mail này nguy hiểm, hệ thống sẽ chuyển nội dung mail thành dạng hình ảnh và gửi đến user. Nếu như user vẫn muốn nhận mail hoặc đảm bảo các link, nội dung, file đính kèm trong email đó là bình thường thì báo với quản trị viên để được nhận email này 1 cách bình thường.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now