Trả lời email tự động

Last update on February 11, 2019

Làm thế nào để giải quyết những email của khách hàng và đối tác cứ liên tục gửi tới trong thời gian mình vắng mặt không thể check email. Trong nhiều trường hợp trả lời email là một phép lịch sự bắt buộc mà chúng ta cần thực hiện. Vậy khi vắng mặt và không thể check mail thì chúng ta phải làm nhứ thế nào?

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now