Thu hồi email đã gửi

Last update on February 11, 2019

Với tính năng thu hồi email, khi bạn gửi email bảo mật “ send by Secumail” thì bạn sẽ có quyền thu hồi email đã gửi một cách dễ dàng kể cả kh người được giử đã mở email

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now