Lọc email

Last update on February 11, 2019

Đôi khi chúng ta có những email quan trọng cần được lọc để theo dõi riêng ví dụ email từ ngân hàng, từ đối tác quan trọng... nhưng lượng email hàng ngày nhận quá nhiều có thể làm chúng ta bị nhỡ mất thống tin. Tính năng lọc email thông minh của SECUMAIL sẽ giúp người dùng quản trị email dễ dàng và tiện lợi hơn.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now