Gửi email theo mẫu soạn sẵn

Last update on February 11, 2019

Việc lặp đi lặp lại một mẫu email làm người dùng trở nên nhàm chán và tốn thời gian hơn khi lại cần gửi một email tương tự đã gửi trước đó, thay vào đó với tính năng gửi email theo mẫu soạn sẵn thì SECUMAIL sẽ giúp người dùng thực hiện việc lưu mẫu email và gửi khi cần một cách đơn gian và tiện lợi nhất có thể.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now