Đem email từ bên khác về

Last update on February 11, 2019

Tính năng bring external email sẽ giúp người dùng hoàn toàn không phải lo ngại khi phải chuyển sang một dịch vụ secumail khi toàn bộ inbox trong mail cũ sẽ được chuyển sang email mới dễ dàng.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now