Chia sẻ email

Last update on February 11, 2019

Đôi khi việc CC email cho một người khác sẽ làm cho người nhận cảm thấy khó chịu thì với chức năng Bcc, việc người nhận không biết đến sự xuất hiện của bên thứ 3 sẽ tạo cảm giác dễ chịu hơn trong giao tiếp.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Up Next

Lọc email