Admin_ Thống kê đăng nhập

Last update on February 11, 2019

Chức năng này sẽ giúp admin quản lý các email đăng nhập dễ dàng hơn thông qua thống kê của SECUMAIL

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now