Admin_ Quản lý tài khoản user

Last update on February 11, 2019

Các tính năng của admin sẽ giúp Doanh Nghiệp quản lý người dùng của mình dễ dàng hơn, đảm bảo tính bảo mật của thông tin và tính an toàn của dữ liệu Công ty.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now