Admin_ Group mail

Last update on February 11, 2019

Việc trao đổi công việc cùng một nội dung với nhiều đối tượng có thể gây phiền hà hoặc thiếu sót vì phải add thêm rất nhiều người khác khi gửi mail. Với group mail thì việc này sẽ trở nên đơn giản hơn đồng thời đảm bảo tính chính xác hơn trong truyền đạt thông tin đến người dùng.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now