Admin_ Backup and Restore

Last update on February 11, 2019

Nhờ khả năng back up and restore dữ liệu, SECUMAIL sẽ giúp Doanh Nghiệp hạn chế bị mất dữ liệu khi gặp sự cố.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now