Đặc điểm của SECUMAIL

Last update on August 22, 2019

Cơ chế hoạt động

Trước khi một email được gửi tới người dùng, email đó sẽ phải đi qua một vùng ảo gọi là VA (Virtual area) trong hệ thống SECUMAIL, vùng này sẽ mở và kiểm tra nội dung email gửi tới bằng cách quét các tập tin, link...  qua đó đánh giá và xác định các hành vi trong mail (như hành vi xâm nhập, hành vi thay đổi quyền…) nếu mức độ an toàn trên 80% hệ thống mới gửi e-mail cho người dùng hoặc gửi thư dưới dạng đã được mã hoá của hệ thống mail tới người dùng (Khi đó người dùng chỉ xem được email chứ không mở tệp được). 

Ngoài ra, dựa trên dữ liệu thu được từ các email đã giao dịch, gửi và nhận, AI sẽ hỗ trợ bạn như một thiết bị bảo mật bằng cách ghi nhớ các đường dẫn URL, attach file, sender path…   từ đó phát hiện các email giả mạo và cảnh báo người dùng tránh các thiệt hại không đáng có. 

Vùng ảo này sẽ không bị nhiễm virus, vì trong mỗi lần kiểm tra mail, một vùng ảo mới sẽ được tạo ra và sau đó bị xoá đi ngay khi hoàn tất quá trình kiểm tra.

Email gửi đến sẽ được đánh giá thông qua bộ lọc của AI (vùng ảo) để kiểm tra độ an toàn theo các tiêu chí sau:
 

Hình minh họa thể hiện thông tin kiểm tra email qua bộ lọc AI

Lịch sử gửi nhận: Kiểm tra lịch sử phát sinh giao dịch với email

Kiểm tra giả mạo địa chỉ: Xác định mức độ tin cậy của email

Kiểm duyệt link đính kèm: Kiểm tra các link đính kèm đến điểm cuối (end-point)

Lọc địa chỉ IP người gửi: Kiểm tra IP người gửi nhằm đảm bảo email không bị giải mạo hoặc spam. Kiểm tra mức độ an toàn của IP và kiểm tra địa chỉ có nằm trong blacklist không. Gửi cảnh báo hàng ngày cho người dùng như sau:

Đánh giá độ an toàn, đáng tin cậy của email (%): Sau khi đánh giá email nhận được, SECUMAIL sẽ khuyến cáo người nhận có nên mở email này hay không. Các email được đánh giá không an toàn sẽ được thống kê và gửi cho người dùng dưới dạng như sau:

Lọc địa chỉ email người gửi: Cảnh báo người dùng nếu chưa từng phát sinh giao dịch với địa chỉ email này

Thu hồi email gửi nhầm: Người dùng có thể thu hồi email đã gửi (Khi sử dụng tính năng gửi bằng " SECUMAIL")

Lọc địa chỉ email được phép truy cập Outlook, webmail: Lọc địa chỉ IP truy cập tài khoản. Tránh việc kẻ xấu đăng nhập vào tài khoản từ 1 nơi khác.

Chức năng backup email (Archiving): Tài khoản admin sẽ có khả năng backup lại email đã xoá từ các user.

Để có thể bảo mật dữ liệu cá nhân của bản thân và doanh nghiệp, việc đầu tư sử dụng SECUMAIL là vô cùng cần thiết và cần được quan tâm đúng mức để tránh các thiệt hại không đáng có.


Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now