Domain (Tên miền) là gì?

Last update on August 06, 2019
Danh mục từ viết tắt

User
Người dùng cuối, từ này thường được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ
FTP
File Transfer Protocol, giao thức truyền tập tin
IP
Internet Protocol, giao thức internet

Khái niệm

Domain (Tên miền) là tên của một website hoạt động trên internet, hay là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ. 

VD: vnetwork.vn, vncdn.vn, facebook.com

Domain gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”, ví dụ như địa chỉ của website VNETWORK trên internet là vnetwork.vn, khi đó vnetwork.vn được gọi là Domain

Domain được tạo ra từ một chuỗi các ký tự trong bảng chữ cái và được đặt thường gắn liền với tên thương hiệu phục vụ nhu cầu của cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Domain là duy nhất và được cấp cho một chủ thể đăng ký.

Tính năng của Domain

Domain được dùng để thay thế cho địa chỉ IP. Khi user truy cập vào một website thông qua internet, thay vì phải nhập một địa chỉ IP rất dài và khó nhớ thì người ta đã phát minh và gán cho địa chỉ IP đó một cái tên gọi là Domain. Và Domain đó được sử dụng để truy cập vào một website hay các dịch vụ  Email, FTP được gán một cách dễ dàng hơn.

VD: Thay vì gõ một dãy IP như thế này để vào website của vnetwork: 
https://103.90.220.13/, thì chỉ cần gõ vnetwork.vn

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now