Ai có thể đăng kí được tên miền?

Khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp đều có thể đăng ký một hoặc nhiều Domain

Khi khởi tạo tên miền quốc tế thì khách hàng cần thanh toán những chi phí gì?

Chỉ tốn phí mua tên miền ( Không tốn phí đăng ký như tên miền Việt Nam).

Khách hàng mua tên miền Việt Nam có phải chịu thuế VAT không? Bao nhiêu?

Khách hàng mua tên miền Việt Nam không phải chịu thuế suất (VAT)

Có các loại Domain name nào?

Domain quốc gia: (.vn) Ví dụ: vnetwork.vn Domain quốc tế: (.com . org .edu …) Ví dụ: facebook.com, google.com…

Có những cấp Domain nào?

Có 2 cấp Domain mà chúng ta thường thấy.

Primary domain (Domain chính) 

Ví dụ: vnetwork.vn

Sub-domain (Domain phụ) 

Ví dụ: hotro.vnetwork.vn


Những thông tin mà khách hàng cần cung cấp khi mua tên miền Quốc tế gồm những gì?

Giống tên miền Việt Nam, không bắt buộc CMND ( tuy nhiên vẫn nên xin thông tin của khách hàng để chăm sóc sau mua)

Khách hàng có thể mua bao nhiêu tên miền?

Số tên miền khách mua không giới hạn.

Tên miền có thể đăng kí trùng được hay không?

Tên miền không thể đăng kí trùng

Tên miền khó nhớ có ảnh hưởng tới tốc độ truy cập internet không?

Tên miền khó nhớ không ảnh hưởng đến tốc độ truy cập của internet.

Khi nào có thể sử dụng tên miền đã đăng kí? Thời gian kick hoạt là bao lâu?

Sau khi kích hoạt tên miền là khách hàng có thể sử dụng tên miền ( Khách hàng tự kích hoạt qua email được gửi tới). Sau khi kích hoạt xong thì khách hàng có thể sử dụng tên miền của mình.

Đơn vị nào quản lý tên miền?

Tên miền Việt Nam được quản lý bởi VNNIC Q&As DOMAIN ( TÊN MIỀN) Tên miền Quốc tế được quản lý bởi tổ chức quốc tế ICANN

Khi khởi tạo tên miền Việt Nam thì khách hàng cần phải thanh toán những chi phí gì?

Khách hàng cần thanh toán 2 khoản phí là phí đăng ký và phí tên miền.

Khách hàng mua tên miền quốc tế có phải chịu thuế VAT không? Bao nhiêu?

Có, thuế VAT (10%).

Có các loại Domain nào?

Có 3 loại là tên miền: Tên miền quốc tế (cấp 1), tên miền Quốc gia (cấp 2) và tên miền cấp 3 

Tên miền quốc tế (hay tên miền cấp 1 (Top- level Domain "TLD")): Những tên miền này được dùng chung cho nhiều quốc gia, mỗi tên miền đại diện cho một lĩnh vực, một ngành nghề, hay một khu vực địa lý nào đó. Một số tên miền cấp 1 thường được sử dụng như: .com, .net, .org, .edu, .gov, .asia... được quản lý bởi ICANN (www.icann.org)
Check tên miền: https://www.whois.com/ 

ví dụ như google.com, vnexpress.net…

Tên miền quốc gia (hay tên miền cấp 2): Bao gồm các tên miền của các quốc gia, ở Việt Nam tên miền quốc gia có đuôi .vn, tất cả tên miền quốc gia đều có phần mở rộng (phần phía sau dấu chấm) chỉ có 2 ký tự, nên rất dễ phân biệt được tên miền cấp 2. Ví dụ một số phần mở rộng tên miền cấp 2 như: .vn - VietNam, .ar – Argentina, .br – Brasil, .ca – Canada, .de – Đức, .es – Tây Ban Nha.... và được quản lý bởi VNNIC (https://www.vnnic.vn/

Ví dụ: vnetwork.vn, hoagiay.vn...

Tên miền cấp 3: Là tên miền có sự kết hợp giữa tên miền cấp 1 và cấp 2, tất cả tên miền cấp 3 đều có 2 dấu "." (chấm) và gồm có 1 một tên miền cấp 1 kết hợp với 1 tên miền cấp 2. Ví dụ một số phần mở rộng của tên miền cấp 3 như: .com.vn, .net.ar, .gov.br, .edu.ca, .org.de, .asia.es.

Ví dụ: bongda.com.vn, 24h.com.vn…
Những thông tin mà khách hàng cần cung cấp khi mua tên miền Việt Nam gồm những gì?

Cá nhân: Họ tên, địa chỉ, email, sđt, ngày sinh, hình CMND 2 mặt Doanh nghiệp: Tên công ty, email, số điện thoại( cố định hoặc di động), địa chỉ, hình CMND 2 mặt

Khi khách hàng muốn chuyển tên miền từ nhà cung cấp khác về thì chúng ta sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin gì

Điều kiện: 

Domain phải còn thời hạn ít nhất là 1 tháng. 

- Khách hàng cần dùng email đăng kí domain để yêu cầu nhà cung cấp cũ cung cấp khóa tên miền ( hay còn gọi là EPP key, transfer key, secret key) 

- Khách hàng thanh toán phí duy trì tên miền 1 năm

Có những tên miền phổ biến nào?

.com ( hầu như tất cả lĩnh vực đều sử dụng được tên miền này)

.net

.com.vn

.vn ( khách hàng muốn nhấn mạnh khu vực hoạt động kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa…) 

.edu ( lĩnh vực giáo dục)

 …

Có thể đăng kí tên miền mà không thuê hosting/VPS được không? Vì sao?

Có. vì tên miền và hosting/ VPS tồn tại độc lập.

Tên miền có thể đăng kí với thời hạn tối đa bao lâu?

Tên miền có thể đăng kí với thời hạn từ 1-10 năm

Khi gia hạn tên miền thì khách hàng phải thanh toán chi phí gì?

Khách hàng chỉ thanh toán phí gia hạn.

Các đặc điểm đặc biệt cần lưu ý khi chọn tên miền?

Tên miền có thể sử dụng các kí tự đặc biệt như (-) gạch nối, số, chữ cái ( viết hoa hoặc viết thường).

 Chiều dài 1-63 kí tự. 

Có thể mua tên miền Tiếng Việt có dấu nhưng không được có khoảng cách và chỉ đăng kí được tên miền Việt Nam.

_2nd.sidebar