Q&A

. Khi khởi tạo tên miền quốc tế thì khách hàng cần thanh toán những chi phí gì?

. Khách hàng mua tên miền Việt Nam có phải chịu thuế VAT không? Bao nhiêu?

. Có các loại Domain name nào?

. Ai có thể đăng kí được tên miền?

. Có những cấp Domain nào?

. Những thông tin mà khách hàng cần cung cấp khi mua tên miền Quốc tế gồm những gì?

. Khách hàng có thể mua bao nhiêu tên miền?

. Tên miền có thể đăng kí trùng được hay không?

. Tên miền khó nhớ có ảnh hưởng tới tốc độ truy cập internet không?

. Khi nào có thể sử dụng tên miền đã đăng kí? Thời gian kick hoạt là bao lâu?

. Đơn vị nào quản lý tên miền?

. Khi khởi tạo tên miền Việt Nam thì khách hàng cần phải thanh toán những chi phí gì?

. Khách hàng mua tên miền quốc tế có phải chịu thuế VAT không? Bao nhiêu?

. Có các loại Domain nào?

. Những thông tin mà khách hàng cần cung cấp khi mua tên miền Việt Nam gồm những gì?

. Khi khách hàng muốn chuyển tên miền từ nhà cung cấp khác về thì chúng ta sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin gì

. Có những tên miền phổ biến nào?

. Có thể đăng kí tên miền mà không thuê hosting/VPS được không? Vì sao?

. Tên miền có thể đăng kí với thời hạn tối đa bao lâu?

. Khi gia hạn tên miền thì khách hàng phải thanh toán chi phí gì?

. Các đặc điểm đặc biệt cần lưu ý khi chọn tên miền?