Thời gian tồn tại của tên miền sau khi hết hạn

Last update on June 02, 2019

Từ ngày hết hạn đến hết ngày thứ 5, Tên miền của khách vẫn hoạt động bình thường và trong thời gian này khách hàng có thể gia hạn Tên miền

Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 Tên miền của khách hàng sẽ bị khóa, nhưng vẫn có thể gia hạn được và không phải chịu phí phạt (Ở nhiều đơn vị khác, khách hàng có thể phải chịu phí phạt); Sau đó nếu khách hàng vẫn không gia hạn thì Tên miền sẽ được đưa về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng. 

Từ ngày thứ 36 nó sẽ nằm trong trạng thái xóa (Trạng thái xóa trong 10 ngày và trong 10 ngày đó không được thao tác gì với tên miền đó), cũng trong 10 ngày đó thì VNETWORK đc phép đấu giá (Nghĩa là đặt chỗ trước tên miền)

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

Q: cũng trong 10 ngày đó thì VNETWORK đc phép đấu giá (Nghĩa là đặt chỗ trước tên miền)???

A: Tức là trong 10 ngày đó đơn vị quản lý tên miền ( ở đây là VNETWORK) có quyền đem tên miền đó đi bán trước nhưng với hình thức đấu giá ( tức là ai mua giá cao nhất thì bán) hết 10 ngày thì bên quản lý tên miền làm thủ tục cấp tên miền cho người mua (nếu có). Còn nếu không ai mua thì tên miền sẽ được thả nổi (tự do mua bán) trên thị trường.

You must login before send a question! Login Now