Chuyển nơi quản lý Domain (Tên miền)

Last update on August 09, 2019

Để có thể chuyển đổi nơi quản lý tên miền thì bắt buộc bạn phải có Khóa tên miền (hay còn gọi là EPP key, transfer key, secret key, authorized-key )

Để có khóa này người dùng phải yêu cầu đơn vị đăng ký cũ cung cấp để đơn vị mới làm thủ tục chuyển về. Để làm điều này thì khách hàng cần dùng email đăng kí tên miền gửi yêu cầu đến đơn vị cũ để yêu cầu.

Ví dụ: Tên miền “diepnlk.com” được mua ở một đơn vị cung cấp domain là PAVietNam, nếu muốn chuyển về VNETWORK thì người sở hữu tên miền phải liên hệ với PAVietNam lấy khóa của tên miền đó và sau đó cung cấp khóa đó cho VNETWORK để hoàn tất việc chuyển đổi.

Ngoài ra, tùy từng loại tên miền mà bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đối với tên miền Việt Nam (.vn), theo quy định VNNIC, tên miền .vn phải còn thời gian duy trì trên 30 ngày và trên 60 ngày tuổi kể từ ngày đăng ký mới.
  • Đối với tên miền quốc tế, tên miền phải trên 60 ngày tuổi. Trước đó 60 ngày chưa chuyển nơi quản lý lần nào. Tên miền phải không bị lock/ suspend. Không trong trạng thái ẩn danh và không trong tình trạng bị thu hồi.
  • Khách hàng phải thanh toán phí duy trì tên miền ít nhất 1 năm.

Đọc thêm: Tại sao cần khóa tên miền

Lưu ý:  Trong quá trình hỗ trợ, tư vấn với khách hàng cần lưu ý khách hàng việc tên miền còn 30 ngày phải tính từ thời gian hoàn tất thủ tục chuyển tên miền (Không nhầm lẫn với thời gian lúc khách hàng yêu cầu chuyển tên miền). Khách hàng cần chuyển sớm hơn hoặc gia hạn tên miền để đủ điều kiện chuyển đổi.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now