Chuyển nhượng chủ sở hữu tên miền

Last update on August 06, 2019

Chuyển đổi chủ sở hữu là việc một người đang sở hữu một tên miền nhượng lại tên miền đó cho người khác.

Trong quá trình chuyển chủ sở hữu thì giữa người mua tên miền và người sở hữu tên miền  tự thỏa thuận giá cả, các nhà cung cấp tên miền là đơn vị làm thủ tục chuyển đổi

Có 2 trường hợp xãy ra trong quá trình khách hàng yêu cầu hỗ trợ chuyển nhượng chủ sở hữu như sau:

1. Tên miền thuộc quyền quản lý của Nhà cung cấp khác

Khách hàng làm theo quy trình như sau:

Bước 1: Chuyển tên miền về VNETWORK quản lý

Bước 2: Đổi thông tin chủ sở hữu: Khách hàng làm theo bộ hồ sơ chuyển đổi chủ sở hữu của VNETWORK, lưu ý một số thông tin sau:

  • Đối với tên miền Việt Nam phí chuyển đổi là: 1.288.000 đồng (sau thuế)
  • Đối với tên miền quốc tế miễn phí chuyển đổi chủ sở hữu.
  • Yêu cầu khách hàng đóng phí duy trì tên miền 1 năm.

2. Tên miền thuộc quyền quản lý của VNETWORK

Khách hàng làm theo bộ hồ sơ chuyển đổi chủ sở hữu của VNETWORK, lưu ý một số thông tin sau:

  • Đối với tên miền Việt Nam phí chuyển đổi là: 1.288.000 đồng (sau thuế)
  • Đối với tên miền quốc tế miễn phí chuyển đổi chủ sở hữu.
  • Yêu cầu khách hàng đóng phí duy trì tên miền 1 năm.

Lưu ý: Phí chuyển đổi tính tới thời điểm 03/2019

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

Q: Đối với tên miền Việt Nam phí chuyển đổi là: 1.288.000 đồng (sau thuế). Tại sao có số tiền này ?

Q: Đối với tên miền Việt Nam phí chuyển đổi này là như thế nào

You must login before send a question! Login Now