Khóa tên miền

Last update on June 13, 2019

Khóa tên miền (còn gọi là Transfer key, EPP key, Secret key…) là một tính năng bảo mật rất quan trọng vì nó ngăn chặn các tên miền được chuyển đến nhà đăng ký tên miền khác mà không có sự đồng ý của chính chủ thể hay nhà đăng ký đang duy trì. Đặt một khóa còn có những tác dụng lên tên miền của bạn như sau:

  • Thông tin chủ nhân và Nameserver của tên miền sẽ không được chỉnh sửa.
  • Các yêu cầu chuyển đổi tên miền (transfer domain) sẽ không được cho phép.
  • Di chuyển tên miền này (vào một tài khoản khác) sẽ không thể thực hiện.
  • Tên miền không thể xóa được.

Nếu muốn thực hiện các tác vụ trên, bạn cần liên hệ nhà cung cấp tên miền hiện tại mở khóa tên miền.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

Q: Di chuyển tên miền này (vào một tài khoản khác) sẽ không thể thực hiện. bạn giúp mình ví dụ điển hình để giải thích cho câu này với ạ..!

You must login before send a question! Login Now