Đặc điểm của một Tên miền

Last update on June 02, 2019

Những đặc điểm cơ bản của một tên miền:

  • Tối đa 63 ký tự (đã bao gồm phần đuôi .com, .net, .org, .info…).
  • Chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-). Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
  • Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu (-).
  • Tên miền của bạn không cần bắt đầu bằng http:// hoặc www hay http://www.
  • Không có sự trùng lặp tên miền giống y như nhau.
  • Một cá nhân/tổ chức có thể có bao nhiêu tên miền tùy ý, phụ thuộc vào túi tiền của họ.
  • Nội dung và độ dài của tên miền hoàn toàn không ảnh hưởng tới tốc độ truy cập.
  • Tên miền sẽ hoạt động ngay lập tức sau khi được đăng ký với đầy đủ thông tin: Web Hosting, Email… .

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

Q: Chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a z), các số (0 9) và dấu ( ) phần này em nghĩ nên bồ sung là riêng với domain *.vn thì có thể sử dụng tiếng Việt để đăng ký tên miền chứ không bị giới hạn 26 ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh ví dụ bìnhhuỳnh.vn

You must login before send a question! Login Now