Đặc điểm của một Tên miền

Last update on June 02, 2019

Những đặc điểm cơ bản của một tên miền:

  • Tối đa 63 ký tự (đã bao gồm phần đuôi .com, .net, .org, .info…).
  • Chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-). Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
  • Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu (-).
  • Tên miền của bạn không cần bắt đầu bằng http:// hoặc www hay http://www.
  • Không có sự trùng lặp tên miền giống y như nhau.
  • Một cá nhân/tổ chức có thể có bao nhiêu tên miền tùy ý, phụ thuộc vào túi tiền của họ.
  • Nội dung và độ dài của tên miền hoàn toàn không ảnh hưởng tới tốc độ truy cập.
  • Tên miền sẽ hoạt động ngay lập tức sau khi được đăng ký với đầy đủ thông tin: Web Hosting, Email… .

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now