Các đuôi Tên miền phổ biến

Last update on June 27, 2019

Tên miền quốc tế.

Stt     Mã tên miền           Ý nghĩa

1       .aero                    Tên miền dành cho ngành hàng không

2       .asia                    Tên miền Dành cho châu Á

3       .biz                      Tên miền dùng cho thương mại trực tuyến

4       .com                   Tên miền Website thương mại

5       .coop                  Tên miền dành cho các liên hiệp, liên đoàn, hợp tác xã

6       .edu                    Tên miền lĩnh vực giáo dục

7       .eu                       Tên miền dành cho khối liên minh châu Âu

8       .gov                    Tên miền sử dụng cho các tổ chức chính phủ

9       .health                Tên miền Website về sức khỏe, y tế

10      .info                   Tên miền Website thông tin

11      .mobi                  Tên miền dành cho lĩnh vực điện thoại

12      .museum           Tên miền dành cho các bảo tàng

13      .name                 Tên miền sử dụng cho các trang cá nhân

14      .net                     Tên miền các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng

15      .mil                      Tên miền sử dụng cho quân đội

16      .org                     Tên miền dùng cho chính phủ hay các tổ chức , nhóm,...

17      .pro                     Tên miền cho các tổ chức nghề nghiệp

18      .tv                        Tên miền Website truyền hình trực tuyến

19      .ws                      Tên miền sử dụng cho các tổ chức thương mại hoặc cá nhân (Samoa)

Tên miền quốc gia (Việt Nam)

Stt     Mã tên miền           Ý nghĩa

1       .vn                         Dùng được cho hầu hết các lĩnh vực

2       .net.vn                 Tên miền các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng

3       .org.vn                 Tên miền dùng cho chính phủ hay các tổ chức , nhóm

4       .gov.vn                 Tên miền dùng cho chính phủ ...

5       .info.vn                 Tên miền Website thông tin

6       .edu.vn                 Tên miền lĩnh vực giáo dục

7       .name.vn              Tên miền sử dụng cho các trang cá nhân

8       .pro.vn                  Tên miền cho các tổ chức nghề nghiệp

9       .health.vn             Tên miền Website về sức khỏe, y tế

10     .biz.vn                   Tên miền dùng cho thương mại trực tuyến

11   .com.vn                   Tên miền Website thương mại

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now