Tổng quan về WAF

Last update on June 02, 2019

WAF là viết tắt của Web application firewall là một giải pháp nhằm bảo vệ cho ứng dụng web tránh khỏi các lỗi bảo mật và các cuộc tấn công, mã độc từ tin tặc, các lỗi khai thác các lỗ hổng về giao thức, WAF còn cảnh báo cho bạn về những lỗi ứng dụng mà các hacker có thể khai thác, đánh cắp thông tin, gây lỗi từ chối dịch vụ hoặc làm thay đổi giao diện trang web của bạn

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now