Tổng quan về Transcoding

Last update on June 02, 2019

Transcoding là gì? Tầm quan trọng của Transcoding trong streaming?

Transcoding là gì?

Transcoding video là quá trình chuyển đổi tệp video từ định dạng này sang định dạng khác, sang nhiều giao thức khác, chất  lượng khác để làm cho video có thể xem được trên các nền tảng và thiết bị khác nhau

Transcoding video thường là một quá trình gồm hai bước. Bước đầu tiên của quá trình là giải mã. Theo đó dữ liệu gốc được chuyển sang dạng không nén. Phần thứ hai của quy trình là mã hóa lại, theo đó dữ liệu sẽ được chuyển sang thiết bị mới theo định dạng mong muốn.

Ví dụ: Transcoding có thể thay đổi một audio hoặc video (codec) từ loại này sang loại khác. Như là
convert từ 1 file MPEG2 (là một file sử dụng phổ biển trong truyền hình phát sóng) sang định dạng H.264
và AAC audio (loại codec phổ biến trong streaming). Các tác vụ cơ bản khác có thể bao gồm việc thêm
watermarks,logos hoặc đồ họa khác vào video của bạn.

Transrating là tác vụ đặc biệt liên quan đến việc chuyển đổi bitrate, như là lấy một video ở luồng đầu vào 4K với tốc độ 13 Mbps và chuyển đổi chúng (convert) sang một hoặc nhiều luồng bitrate thấp hơn: HD ở 6 Mbps, hoặc 3 Mbps, 1.8 Mbps, 600 kbps …

Trans-sizing chỉ tác vụ đặc biệt cho phép thay đổi kích thước khung hình video (video frame), giả sử, từ độ phân giải 3840 pixels x 2160 (4K UHD) xuống 1920x1080 hoặc 1280x720(720p)

Khi nói tới “Transcoding”, là nói đến sự phối hợp của tất cả các tác vụ ở trên. 

Transcoding khác gì với Transmuxing?

Transcoding không nên bị nhầm lẫn với Transmuxing, Transmuxing có thể ví như repackaging, packetizing hoặc rewrapping. Đây là một quá trình thay đổi định dạng tệp nội dung phương tiện trong khi vẫn giữ phần lớn các luồng chứa thông tin từ bản gốc. Hay nói cách khác Transmuxing là chuyển đổi một tệp sang định dạng chứa khác mà không thay đổi nội dung tệp. 

Ví dụ: Bạn có nội dung H.264/AAC  bằng cách thay đổi định dạng tệp nội dung, bạn có thể phân phối dưới
dạng HTTP Live Streaming (HLS), Smooth streaming, HTTP Dynamic streaming (HDS) hoặc HTTP (DASH). Chi phí
cho việc Transmuxing thường nhỏ hơn nhiều so với sử dụng Transcoding.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now