Q&A

. CDN giúp tăng tốc web như thế nào?

. Khách hàng của tôi chủ yếu ở Viêt Nam (Nước ngoài) là chủ yếu, tôi muốn chặn cổng quốc tế / nội địa được không?

. Trang web tôi để được đưa lên CDN thì cần phải làm những gì, có cần các thủ tục gì không?

. Khi tôi cập nhật tin tức hình ảnh thì CDN có cập nhật ngay cho tôi không? Nếu có trễ hơn thì sẽ cập nhật khi nào?

. Khi tôi thay đổi tính năng của web liên quan đến code thì CDN có cập nhật website tôi liền hay không? Nếu có trễ hơn thì cập nhật khi nào?

. Cơ chế CDN chống DDOS, có tính năng lọc IP luôn không?

. Website tôi lượng truy cập rất lớn, có những lúc cao điểm khi chạy event marketing, CDN có thể chịu tải như thế nào?

. CDN tăng khả năng bảo mật cho website như thế nào?

. Dùng CDN có đơn giản không?

. Dùng để livestream được không? Độ trễ như thế nào?

. Livestream dùng qua web hay qua thiết bị trung gian nào không?

. Link livestream đó có sợ bị người khác lấy không?