Tổng quan về CDN

Last update on August 13, 2019

Danh mục từ viết tắt:

CDN (Content Delivery Network)
Mạng phân phối nội dung
PoP (Point of Presence)
Máy chủ phân tán nội dung nằm trong hệ thống CDN
Origin
Thường dùng để chỉ máy chủ gốc chứa website hoặc dữ liệu gốc của Khách hàng

Khái niệm

CDN (Content Delivery Network): Là một hệ thống gồm các PoPs được đặt trên toàn cầu. Số lượng và vị trí các PoPs tùy theo quy mô của nhà cung cấp dịch vụ, các PoPs này cập nhật và lưu trữ thông tin từ trung tâm dữ liệu, các thông tin được lưu trên PoPs là các dữ liệu bao gồm Web (chữ, hình ảnh và script), các đối tượng có thể download được (Media file, software, tài liệu), Ứng dụng, live-stream media, và cả mạng xã hội. 

CDN sẽ làm nhiệm vụ phân phối các nội dung được lưu trữ trên PoPs  tới người dùng gần các PoPs nhất.

Số lượng PoPs càng nhiều, khu vực hoạt động càng được mở rộng sẽ là một lợi thế cho nhà cung cấp dịch vụ CDN. 

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now