Đặc điểm của CDN

Last update on June 13, 2019

Cách thức hoạt động

CDN sẽ lưu bản sao các nội dung tĩnh bao gồm Javascript, CSS, tệp hình ảnh hoặc âm thanh, video… vào các PoPs CDN, users sẽ truy cập vào PoPs gần nhất của CDN để lấy nội dung.

Khi users truy cập vào các website có hỗ trợ CDN, thông tin users nhận được sẽ được truy xuất từ PoPs gần nhất với user, nghĩa là  thay vì truy cập vào máy chủ gốc (Website Origin) thì users sẽ truy cập thẳng vào PoPs CDN gần nhất để lấy nội dung. Original Server giờ đây chỉ đảm nhận tương tác với các Edge Server (server thuộc PoPs) mà thôi! Cơ chế này đã góp phần không nhỏ trong việc giúp user truy cập nhanh chóng hơn rất nhiều vì khoảng cách từ máy tính cá nhân của người dùng và máy chủ cung cấp dữ liệu đã được rút ngắn một cách đáng kể.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now