PoP (Point of Presence) là gì?

Last update on February 11, 2019

PoP là các cụm Edge Server được đặt tại các các Data Center một cách hợp lý, chịu trách nhiệm giao tiếp với Origin và User trong vùng lân cận. Chức năng chính là giảm thời gian delay bằng việc đem nội dung đến gần hơn tới người dùng. Mỗi PoP thường chứa rất nhiều Edge Server.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Up Next

Edge Server