Edge Server

Last update on February 11, 2019

Edge server là các nơi chứa các bản sao dữ liệu của một website, khi người dùng truy cập vào website, thì hệ thống sẽ xác định vị trí của người dùng và gửi tới người dùng bản sao dữ liệu từ máy chủ gần nhất, nhờ đó đảm bảo được tốc độ truyền tải nhanh chóng. Edge Server chịu trách nhiệm cho việc lưu trữ và truyền tải các File đã được Cache. Trách nhiệm chính là tăng tốc độ load của website và giảm tiêu tốn băng thông. Mỗi Edge Server thường có Storage và RAM rất cao.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Up Next

Cache là gì?