CCU là gì?

Last update on April 01, 2019

CCU ( viết tắt của Concurrent Users) là thông số về online user, active user… tức là số lượng user đang online tại một thời điểm hay còn được biết đến là thông số được tất cả các nhà phát hành game quan tâm vì nó phản ánh được mức độ người chơi đang tham gia vào game trong một khoảng thời gian chứ không phải là số lượng download, cài đặt game hay số lượng tài khoản account đăng ký (user).

Ví dụ như trong hình sau:

“Đang online” chính là CCU trong trường hợp ở hình trên.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now

Up Next

Cname là gì?