Cache là gì?

Last update on June 25, 2019

Một cache (phát âm là CASH) là một nơi để lưu trữ một cái gì đó tạm thời trong một môi trường máy tính (computing environment).

Hit cache 

Trong CDN, là tỷ lệ giữa người truy cập vào CDN trên tổng số người truy cập. Tỷ lệ Hit cache càng cao thì hệ thống CDN càng được đánh giá cao.

Miss cache

Trong CDN là tỷ lệ giữa người truy cập vào Origin trên tổng số người truy cập. Hay bằng 100% - tỷ lệ hit cache.

Transparent caching

Transparent Caching ra đời giúp thiết lập quy tắc hoạt động di chuyển nội dung từ dữ liệu nguồn  đến  các   node  trong  cụm   CDN  mà không cần sự can thiệp của con người đối với bất kì tập tin nào. Cho phép bộ nhớ cache ở các node luôn tự động cập nhật mới khi có sự thay đổi nội dung từ dữ liệu nguồn, các nội dung không thay đổi sẽ được bỏ qua. Giúp giảm thiểu tối đa lưu lượng so với cơ chế Push & Pull Cache truyền thống.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now